FEDECOM voorwaarden Evenhuis Giethoorn

Vanaf 1 januari 2017 hanteren bij de Fedecom voorwaarden. voorheen de COM voorwaarden
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing:
– de FEDECOM leverings- en betalingsvoorwaarden in alle andere gevallen,
zoals deze luiden volgens de laatste ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht neergelegde tekst.
 
De algemene voorwaarden zijn bij ons verkrijgbaar en/of worden u op verzoek kosteloos toegezonden.